Nhấn vào tên sản phẩm để chọn hàng.
Nhấn vào hình sản phẩm xem thêm hình.
Có 277 sản phẩm
MS: E1 - Sả chanh (Lemongrass)
TDTN 10mlGiá: 130K x
TDTN 30mlGiá: 270K x
TDTN 50mlGiá: 400K x
MS: E2 - Bạc Hà (Peppermint)
TDTN 10mlGiá: 145K x
TDTN 30mlGiá: 330K x
TDTN 50mlGiá: 500K x
MS: E3 - Oải hương (Lavender)
TDTN 10mlGiá: 130K x
TDTN 30mlGiá: 280K x
TDTN 50mlGiá: 415K x
MS: E4 - Hương thảo (Rosemary)
TDTN 10mlGiá: 180K x
TDTN 30mlGiá: 420K x
TDTN 50mlGiá: 645K x
MS: E5 - Tràm trà (Tea tree)
TDTN 10mlGiá: 155K x
TDTN 30mlGiá: 355K x
TDTN 50mlGiá: 550K x
MS: E6 - Bưởi hồng (Pink grapefruit)
TDTN 10mlGiá: 160K x
TDTN 30mlGiá: 375K x
TDTN 50mlGiá: 570K x
MS: E7 - Cam hồng (Blood orange)
TDTN 10mlGiá: 130K x
TDTN 30mlGiá: 270K x
TDTN 50mlGiá: 400K x
MS: E8 - Cam hương (Bergamot)
TDTN 10mlGiá: 310K x
TDTN 30mlGiá: 820K x
TDTN 50mlGiá: 1320K x
MS: E9 - Chanh (Lemon)
TDTN 10mlGiá: 150K x
TDTN 30mlGiá: 340K x
TDTN 50mlGiá: 500K x
MS: E10 - Quế (Cinnamon)
TDTN 10mlGiá: 140K x
TDTN 30mlGiá: 300K x
TDTN 50mlGiá: 450K x
MS: E11 - Húng quế (Sweet basil)
TDTN 10mlGiá: 120K x
TDTN 30mlGiá: 240K x
TDTN 50mlGiá: 330K x
MS: E12 - Khuynh diệp (Eucalyptus)
TDTN 10mlGiá: 140K x
TDTN 30mlGiá: 300K x
TDTN 50mlGiá: 450K x